ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Kayo Logisztika Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk:

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://ukordersonline.hu Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://csepeliporfesto.hu A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI: Név: Csepeli Porfestő Kft. Székhely: 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 27. E-mail: budapest@csepeliporfesto.hu Telefon: +36 30 1909173